ANASAYFA 2017-06-22T18:16:10+00:00

Boris Boya,
Endüstriyel Boya’nın
öncü markası

 

Sanayide kullanılan spesifik, özel ve standart boyaları güçlü kalite güvence zinciri içinde kendi tesisinde üreten,

  • Müşterilerinin ürünlerindeki rekabetçiliğini destekler seviyede fayda maliyet avantajı sağlayan,

  • Özel reçetelerde bile hızlı teslimat sunabilen,

  • Başarılı esnek üretim uygulaması ile «büyük parti alma» zorlaması yapmayan

  • Satış öncesi «doğru ürün + doğru uygulama bilgisi» teknik desteği veren

  • Satış sonrasında tüm teknik bilgi desteğini tam ve zamanında sağlayan

  • Konusundaki Uzmanlığına yatırım yapan, Know-How geliştiren ve bu bilgi birikimini herkesle paylaşan,

fayda sağlama temelli bir yaklaşımla, ticari değil, yaratıcı, yenilikçi ve teknik ekip bir olmakta gurur duyan bir firmadır.